Lowara pompen Nederland, FHE FHF ESV EHM


ATEX Richtlijn bij centrifugaal pompen...

De ATEX richtlijn is van toepassing op alle plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen. De richtlijn heeft een breed werkinggebied
en omvat naast gasexplosie ook stofexplosiegevaar. ATEX staat voor ATmosphères EXplosives. Onder een explosieve atmosfeer wordt
verstaan:

"Een mengsel van brandbare stoffen in de vorm van gassen, dampen, nevels en stof onder atmosferische omstandigeheden waarin de
verbranding zich na ontsteking uitbreidt tot het gehele niet verbrande mengsel"

Sinds 1989 heeft het bedrijfsleven al te maken met een Europese Kaderrichtlijn 89/391/EEG genaamd: “Veiligheid en gezondheid van
werknemers op het werk”. In 1999 is deze kaderrichtlijn aangevuld met de 15e richtlijn “Bescherming van werknemers die door explosieve
atmosferen gevaar lopen” (1999/92/EG). Deze richtlijn staat beter bekend als ATEX 137.

En is de productrichtlijn 94/9/EG “Apparaten en beveiligingssystemen bedoeld op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen” toegevoegd.
Deze laatste wordt veelal aangeduid als ATEX 95.

ATEX pompcertificering:

WDA Pompen levert een grote range aan ATEX gecertificeerde pompen uit het
Vogel pompprogramma en Lowara pompprogramma.
Enkele voorbeelden van de pomp die conform ATEX uitgevoerd kunnen worden:

Xylem Lowara Pompen:

ATEX Meertrapspompen: e-SV (esv), e-HM (eHM)

Vogel Pompen:

ATEX Normpompen: LSN, LSB, LS, LC,
ATEX Meertrapspompen: MPA, MP, MPB, MPV

ATEX certificering op gehele pompunit:
De door ons afgegeven ATEX certificering geldt voor de gehele pompunit. Dit
betekend dat vanuit de Lowara of Vogel fabriek de pomp en ATEX motor wordt
samen gebrouwd om een gezamelijke fundatieplaat met gebruik van een ATEX
koppeling en vonkvrije beschermkap. het aTEX pompcertificaat wordt vervolgens
op de gehele unit afgegeven.
ATEX pompen van Xylem Lowara en Ernst Vogel Pumpen
Emailadres Vogel Pumpen en Xylem Lowara
Tel: 074-3030504
Email: info@wdapompen.nl
WYSIWYG Web Builder