Lowara pompen Nederland, FHE FHF ESV EHMPomptypes...


Centrifugaal pompen spelen een zeer grote rol in de productieprocessen van veel bedrijven
voor transport van diverse vloeistoffen. Een dergelijke pomp levert opvoerhoogte en
capaciteit als “slaaf” van het systeem waar ze is ingebouwd. Met andere woorden: een
pomp levert een bepaald bedrijfspunt geheel afhankelijk van de leidingweerstand
(bestaande uit dynamische- en statische opvoerhoogte). Om een juiste pompselectie te
maken is slechts 10% pomp gerelateerd (materiaalselectie, uitvoering pompen en
asafdichting keuze). Het systeem waarvoor de pomp bedoeld is, bepaald de overige 90%.

Uit de praktijk blijkt dan ook dat circa 70% van de geïnstalleerde pompen, verkeerd zijn
geselecteerd of op basis van de verkeerde uitgangspunten zijn geselecteerd.
Een foutieve pompselectie, maar ook wijzigingen in uw proces of een gewijzigde
productiecapaciteit zijn hiervoor als oorzaak aan te wijzen. Dit alles geeft vaak verhoogde
onderhoudskosten, hoger energieverbruik, onstabiele productie en een kortere levensduur
van de pomp als resultaat.


Laat u adviseren bij aanschaf van een nieuwe pomp, wij kijken naar uw systeem en passen onze selectie daarop aan. Wij maken de benodigde
berekeningen van uw specifieke leidingweerstand bij mogelijk verschillende bedrijfsvoeringen en passen eventueel een energiezuinige
frequentieomvormer toe. In nauwe samenwerking met u wordt ons advies schriftelijk opgesteld en volledig onderbouwd. U bent bekend met uw
systeem en de behoefte, wij hebben de kennis en kunde in huis om onze centrifugaal pompen hierop aan te laten sluiten.

Controleer de pompen in uw systeem periodiek, uw proces staat namelijk niet stil, wijzigingen vinden nou eenmaal plaats. Uw productiecapaciteit
of proces kan wijzigen bijvoorbeeld. Het is dan de kunst om uw bestaande pompen danig aan te passen zodat deze weer volledig inzetbaar zijn
en aan uw wensen voldoen. U verlengt de levensduur, haalt het hoogst haalbare rendement (energiezuinig) en dat alles met minimale
onderhoudskosten. Daarbij verliezen we niet uit het oog om de investering voor aanschaf- of aanpassingskosten zo laag mogelijk te houden.

Laat u door ons geheel vrijblijvend adviseren...


Soorten pompen...

Er zijn twee voornaamste pomptypes te onderscheiden:
volumetrische pompen / verdringerpompen en de centrifugaal pompen.
Beide soorten hebben elk haar specifieke eigenschappen en toepassingsmogelijkheden.

De meest toegepaste verdringerpompen zijn:


- Lobbenpompen
- Membraampompen
- Slangenpompen
- Plunjerpompen
- Schottenpompen
- Schroef van archimedus
- Tandwielpompen
- Wormpompen / monopompen

De meest toegepaste centrifugaal pompen zijn:


- Insteekpompen, cantilever pompen
- Normpompen, chemienorm en waternorm
- Meertrapspompen
- Bronpompen
- dompelpompen
- Slurrypompen
- Zelfaanzuigende pompen

Als een centrifugaalpomp niet het medium kan verpompen dan wordt over het algemeen een verdringerpomp toegepast. Een centrifugaalpomp
heeft immers minder draaiende delen en is daardoor dus onderhoudsarmer in vergelijking tot een verdringerpomp. Daarnaast is het rendement
van een centrifugaalpomp hoger dan van een verdringerpomp. De voornaamste belemmering voor een centrifugaalpomp is dan ook de viscositeit
van het toegepaste medium.

Waaiertypes centrifugaal pompen:

Verschillende waaiertypes zijn te selecteren voor centrifugaalpompen door ons. De mogelijkheid om vaste delen en viskeuzevloeistoffen te
verpompen, maar ook op het gebied van efficiency, heeft elk waaiertype haar voor- en nadelen. Onze selectie van het type waaier wordt bepaald
door het te verpompen medium, de aard en aanwezigheid van vaste bestandsdelen in het medium en natuurlijk de gewenste opvoerhoogte en
capaciteit. Wij selecteren áltijd op basis van een zo hoog mogelijke pompefficiency, maar dit kan bijgesteld worden om garanties te geven op het
gebied van duurzaamheid en verstoppingsvrije werking.
De breedte van een schoep in een waaier bepaald, samen met het toerental, voornamelijk de capaciteit en verstoppingsvrije werking van de
centrifugaalpomp.
De opvoerhoogte (pompdruk) wordt, eveneens afhankelijk van het toerental, bepaald door de waaierdiameter.


Waaiertypes en de werking / eigenschappen ervan:


Gesloten waaier:

Tussen twee zijwanden geplaatste schoepen noemen we een gesloten waaier. Interne lekkage
wordt hierdoor tot een minimum beperkt wat een maximale efficiency oplevert.
Vaste bestandsdelen zijn slecht te verpompen met een gesloten waaier. Ook geeft een gesloten
waaier, naast een hoog rendement, een relatief hoge druk en capaciteit.Open waaier:

Speciaal ontwikkeld voor het verpompen van vaste bestandsdelen is een zogenaamde open waaier.
Er zijn geen zijwanden geplaatst bij de schoepen waardoor de open waaier zeer goede vaste delen
kan verpompen. De maximale kogeldoorlaat wordt bepaald door de schoephoogte van de waaier.
Een voorslijt- en achterslijtplaat vervangen de zijwanden en zijn statisch tegen respectievelijk het
pomphuis en de achterdeksel gepositioneerd.Half open waaier:

Een combinatie van een gesloten waaier en een open waaier is een half open waaier.
Dit geeft een hoger rendement vergeleken met een open waaier, maar een lager rendement
vergeleken met een gesloten waaier. Het zelfde geldt voor het verpompen van vaste delen,
meer dan een gesloten waaier, echter minder vergeleken met een open waaier. Een half open
waaier is een overgang tussen de open- en de gesloten waaier.
Kanaalwaaier:

Om grote vaste bestandsdelen te verpompen zonder verstoppingen is de kanaalwaaier ontwikkeld.
Met een groot inzetgebied voor met name fecaliën en (bedrijfs-) afvalwater heeft deze speciale
uitvoering over het algemeen een relatief laag rendement. Voor sterk verontreinigende
vloeistoffen derhalve een ideale constructie. Éénkanaalwaaiers, tweekanaalwaaiers en halfopen
uitvoeringen zijn allemaal voorbeelden van beschikbare kanaalwaaiers.Vortex waaier:

Een teruggetrokken waaier wordt ook wel een vortex waaier genoemd. Er is een grote ruimte
gecreëerd tussen het pomphuis en de waaier. Het is mogelijk zeer grote vaste bestandsdelen
door deze grote ruimte verstoppingsvrij te verpompen. Dit alles heeft wél een groot effect op
de te verpompen maximale capaciteit en bijbehorende opvoerhoogte.  Het rendement van een
vortex waaier is zeer slecht, wij adviseren een dergelijk waaier alleen bij probleemgevallen toe
te passen.Schroef waaier / propellor waaier:

De schroef- of propellerwaaier is een speciaal ontwikkelde (semi) axiale waaier om grote
capaciteiten bij een relatief lage opvoerhoogte te verpompen. Het opgenomen vermogen is
hierbij zeer laag, waardoor het rendement zeer hoog is. Deze typen waaiers worden
voornamelijk bij hoge capaciteiten gebruikt, bijkomend voordeel is dat met een schroef- of
propellerwaaier ook levende organismen verpompt kunnen worden. Het medium maakt namelijk
minimaal contact met de waaierschoepen.

Pomp advisering, advies voor centrifugaal pompen
propellorwaaier  / schroefwaaier centrifugaal pomp
Kanaalwaaier centrifugaal pompGesloten waaier centrifugaal pomp
Open waaier centrifugaal pomp
Halfopenwaaier centrifugaal pomp
Vortex waaier centrifugaal pomp, teruggetrokken waaier
Pomptypes
WYSIWYG Web Builder
Emailadres Vogel Pumpen en Xylem Lowara
Tel: 074-3030504
Email: info@wdapompen.nl
WYSIWYG Web Builder