Lowara pompen Nederland, FHE FHF ESV EHMPomp problemen, advies over een juiste pompwerkingVerloopt uw proces niet stabiel door een falende pomp of ondervindt u verhoogde slijtage / onderhoud? Pompproblemen, ofwel falende pompen, kosten meer dan u denkt. Uiteraard vraagt deze pomp uw aandacht, inzet van monteurs, aanschaf van onderdelen, etc. Maar ook de kosten van het energieverbruik en indirecte kosten van downtime van uw proces kunnen enorm zijn. Op deze pagina willen wij graag in gaan op enkele vaak voorkomende problemen bij pompen. U kunt dit gebruiken als richtlijn bij de analyse van uw pompprobleem, echter houdt er rekening mee dat ieder proces haar specifieke eigenschappen heeft op de pomp.


"Een pomp is een slaaf van het systeem waarin ze in staat"
Pompprobleem #1: foutieve pompselectie
Als basis van iedere probleem analyse moet u weten dat een pomp geheel afhankelijk is van het systeem waarin ze opgesteld staan. Uiteraard uitzonderingen daar gelaten, kunt u ervan uit gaan dat een pomp op zich correct is. De meeste pompfabrikanten testen de pompen veelvuldig op een geijkte testbank. Vanuit deze situatie wordt de pompcurve gevormd waarop een pomp geselecteerd wordt. Hiervan uitgaande kunt u zich bij een probleem analyse beter uitgaan van de vraagstelling of de pomp wel past in uw systeem. Dit klinkt als of het probleem verlegd wordt van de pomp fabrikant naar de eindgebruiker, maar dat is niet correct. In ongeveer 99% van de pompproblemen blijkt dat de keuze en selectie van de pomp niet past in de toepassing waarin de pomp wordt ingezet.

"Een pompspecialist herken je dan ook nooit aan haar commerciƫle kwaliteiten of enorme kennis van de markt en haar pompproducten. Een pompspecialist herken je omdat hij bij elke aanvraag maar vragen blijft stellen over uw installatie, waarin de te selecteren pomp wordt ingezet."

Een juiste pompselectie start bij een grondige analyse van het proces waarin deze wordt in gezet en de verwachting die u als eindgebruiker heeft van de pomp. Pas als deze analyse goed en grondig is uitgevoerd kan je over gaan tot het kiezen van een pomptype en pompgrootte. Vervolgens komt de selectie van materiaal, asafdichting en wijze van pomp aansturing.

Pompprobleem #2: Foutieve leidingweerstand
Zoals eerder besproken is een pomp een slaaf van haar systeem waarin de pomp staat. Feitelijk komt dit neer op de leidingweerstand curve van het systeem. Het punt waarop de leidingweerstand curve de pompcurve raakt is het bedrijfspunt waarop de pomp produceert. De leidingweerstand curve wordt bepaald door de statische opvoerhoogte (Hst) en daarbij opgeteld de dynamische opvoerhoogte (Hdyn). De dynamische opvoerhoogte is in de vorm van een curve, immers hoe meer capaciteit je door een leidingstelsel wilt pompen..... hoe groter de leidingweerstand. De statische opvoerhoogte is letterlijk het verticale hoogteverschil dat overbrugt dient te worden.

Een behoorlijk theoretisch verhaal maar het komt erop neer dat de capaciteit die een pomp levert geheel bepaald wordt door de tegendruk (Hst + Hdyn) die het systeem geeft. Vandaar dat de pomp een slaaf is van het systeem, de gewenste capaciteit kan alleen bereikt worden indien de druk die de pomp levert voldoet aan de tegendruk die het systeem geeft. Een mogelijke oplossing van dit probleem is door het toerental van de pomp aan te passen, mogelijk door toepassing van een frequentie besturing. Ook is een goede bepaling van de leidingweerstand van groot belang, waarbij wij u uiteraard kunnen helpen.

Pompprobleem #3: Foutieve pompopstelling
Een foutieve pompopstelling zorgt tevens voor falende pompen. Vaak kun je dit direct herkennen aan een pomp die haar capaciteit niet haalt of caviteert (hierover later meer). Op langere termijn zal vervroegde lagerschade en / of falende (lekkende) asafdichtingen / mechanical seal zichtbaar zijn. Nu is de juiste pompopstelling in iedere situatie anders. Enkele voorbeelden worden hier besproken:
- Turbulente instroming
- Onjuiste pompuitlijning of onjuiste fundering
- Te hoge leidingweerstand in de zuigleiding (Hz) door te kleine of te lange zuigleiding
- Te hoog gas aandeel in het medium
- Te hoge aanzuiging bij zelfaanzuigende pompen
- Te lage voordruk (vacuum systemen)

Pompprobleem #4: Foutieve afstemming op medium
Te grote interne slijtage en het te vaak moeten wisselen van lagers en asafdichting wordt vaak veroorzaakt door het te verpompen medium. Uitgaande dat de vorige punten onder de loep zijb genomen is het nu tijd om eens goed te kijken naar wat u wenst te verpompen. Vaak hoor je in de praktijk (als voorbeeld) het medium bedrijfswater. Bedrijfswater is dus geen leidingwater, maar gefilterd proces water. Belangrijk daarbij is de mate van reiniging, ofwel welke bestandsdelen vanuit het proces blijven aanwezig in het bedrijfswater. Een juiste materiaalselectie, asafdichting keuze en keuze van de elastomeren zijn volledig afhankelijk van een juiste analyse van het medium. Zitten er vaste delen in het medium, wat is de zuurgraad (pH waarde), zijn er nog chemische toevoegingen aan het medium, wat is het aandeel van aanwezige lucht / gas, wat is de temperatuur van het medium, viscositeit, soortelijk gewicht, etc.. Allemaal vragen die direct consequenties hebben voor de keuze van de materialen en elastomeren.

Daarnaast is de aanwezigheid vast vaste delen en of verhoogde viscositeit bepalend voor het type waaier die in de pomp geplaatst wordt. Gaan we voor een gesloten waaier, open waaier, vortex waaier, e.g.? Moeten we een pomphuis beschermen tegen slijtage door toepassing van een coating (zeewater of drinkwater (KIWA)) of door middel van een rubber of polyurethaan lining? Dienen we een voorslijtplaat en/of achterslijtplaat te voorzien ter bescherming van het pomphuis. Dubbel mechanical seal, of een speciale vortex sealkamer. Allemaal keuzes die direct gevolg hebben op het te verpompen medium en haar specificaties en eigenschappen.

Pompprobleem #5: Foutieve meetwaarden
Ook komt het vaak voor dat de pompwerking voor problemen zorgt omdat de aansturing van de pomp gebaseerd is op foutieve meetwaarden. Bijvoorbeeld een pomp die op een constante druk of capaciteit wordt geregeld, echter deze meetwaardes worden foutief gemeten. Een voorbeeld hiervan is een fout geplaatste druksensor in een turbulent deel van de leiding. Deze kan door de turbulente stroming in de leiding een zeer grote meetafwijking vertonen. Als vervolgens de aan/uit regeling of frequentie omvormer deze foutieve waarde gebruikt om de pomp aan te sturen, zal dit onherroepelijk leiden tot een instabiele pompwerking.

Advies nodig bij de pompselectie:


Zoals hierboven reeds kort beschreven kunnen de meeste pompproblemen dus op voorhand al worden voorkomen, simpelweg door de juiste pompselectie en analyse vooraf. WDA Pompen BV heeft geen verkopers in dienst maar uitsluitende pompexperts. In alle situaties zullen wij ons richten op de techniek en niet op de commercie, met als doel een goed werkende pomp die naar tevredenheid van de eindklant produceert.
Heeft u vragen, problemen om op te lossen of uitdagingen voor ons..... neem contact met ons op op tel 074-3030504 of info@wdapompen.nlProblemen pomp oplossen
Emailadres Vogel Pumpen en Xylem Lowara
Tel: 074-3030504
Email: info@wdapompen.nl
WYSIWYG Web Builder